09:00 - 18:00:: 0 (212) 466 33 02 - 0 (212) 466 33 03 - 0 (553) 889 3303 Dr. Ersen Alp ÖZBALCI için 7/24: 0850 433 4261 - Dr. Ayşe Ahsen BAKAN için 7/24: 0850 433 4301

Yasal Uyarı! Sitemizde yer alan yazılar ve bilgiler eğitim amaçlı olup herhangi bir şekilde tıbbı önerme amaçlı değildir. Devamını oku

18 - 23. Hafta Ayrıntılı - Detaylı Ultrason

Genetik Sonogram

(2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason)

Doğumsal anomalilerin prenatal (doğum öncesi) dönemde yakalanmasında en önemli tarama aracı genetik sonogramdır (2. düzey obstetrik ultrason - detaylı gebelik ultrasonu - ayrıntılı ultrason - renkli ultrason - 4 boyutlu ultrason). Genetik Sonogram (2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason) ile anne karnındaki bebeğin iç ve dış organlarının anatomik değerlendirmesi detaylı olarak yapılabilir. Genetik Sonogram (2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason) sadece belirgin sakatlıkların değil doğumsal hastalıkların (kromozomal anomalilerin ve genetik sendromların) bariz ya da gizli (minör ya da majör) belirtilerinin de görülmesinde çok başarılıdır. Bazı anne adayları fetal anomaliler (Doğumsal hastalıklar) için yüksek risk altında olabilirler. Bunların nedenleri çeşitli olup ailede önceden böyle bir hastalık görülmüş olması da dahil, bazı enfeksiyonlar ya da çeşitli ilaçlara bağlı teratojen etkilerdir. Ancak fetal anomalilerin büyük çoğunluğu düşük riskli grupta izlenmektedir. Bu nedenle tüm gebe kadınlara Genetik Sonogram (2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason) mutlaka önerilmelidir. 18-23 hafta arasında bebeğin yüksek standartlarda belirli kurallar çerçevesinde incelenmesi ile bebeğin en azından ultrasonun görebildiği detaylar çerçevesinde sağlıklı olduğu gösterilmelidir.

Gebeliğin 18-23 haftaları arasında bebeğin anatomik detaylarını incelemek üzere yapılan Genetik Sonogram (2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason), ultrasonografi cihazlarında yaşanan teknolojik gelişmelere ve yapılan geniş çaplı araştırmalara paralel, incelemeyi yapan kişiye de bağımlı olarak biyokimyasal testlere göre bazı üstünlüklere sahiptir. Ancak en doğrusu basamaklı kombine tarama programı ile birlikte kullanılmasıdır. Genetik Sonogram (2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason)incelemesinin en önemli avantajları biyokimyasal testler gibi belli bir hafta aralığında yapılma zorunluluğu olmamasıdır. İdeal olanı 18-23 hafta olsa da ilerleyen haftalarda da yapılabilmekte, olası yapısal anormallikleri ortaya koyabilmekte ve gerekirse doğumun ileri düzey bir hastanede gerçekleştirilmesi için önlem alınmasına imkan sağlamaktadır. Birleşik tarama programlarından bağımsız olarak değerlendirilen bu inceleme anne karnında ki bebeklerin hemen hemen tüm organlarını görüntüleyerek, tarama programlarında aranan genetik hastalıklar hakkında ipucu aramak için yapılmaktadır. Bu inceleme bir çeşit sigorta olarak görülmelidir. Çünkü taramalarda normal sınırlarda riski olan bir bebeğin yapılan incelemesinde bulunabilecek birden çok anormallik, birleşik tarama programında elde edilmiş olan riski 15-20 kat kadar arttırabilmektedir. Aynı şekilde tümüyle normal olarak değerlendirilen bir Genetik Sonogram (2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason) sonrası bebeğin var olan riski 0.3 ile çarpılmaktadır. Yani risk biyokimyasal testlerde elde edilen riskin %30 una kadar düşmektedir. Genetik Sonogram (2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason) uygulamayı yapan kişiye ve kullanılan cihaza çok bağımlı olduğu için hassaslık konusunda sağlıklı oranlar verilememektedir. Ancak Genetik Sonogram (2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason) değeri tüm bu tarama programlarının üzerindedir. Yani biyokimyasal testlerde elde edilen riskleri yüksek kabul edilebilen bir bebek, normal bir Genetik Sonogram (2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason) sonrası normal risklerde kabul edilebilir. Ya da normal risklere sahip olan bir bebek yüksek riskli gruba girebilir. Ayrıca ailenin bebeği henüz doğmadan görmesi de son derece tatmin edici ve anneyi doğuma hazırlayıcı bir unsurdur.

Genetik Sonogramın (2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason) bir tarama testi olduğu, kesin tanı aracı olmadığı mutlaka bilinmelidir. Down sendromu dahil genetik hastalıkların bir kısmı ultrasonografik incelemede bile hiç bulgu vermeyebilir. Ya da gebeliğin ilerleyen haftalarında bulgular ortaya çıkabilir.

Genetik Sonogram (2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason) kimler tarafından yapılmalıdır?

Dünyada bu konuda çeşitli görüşler mevcuttur. Bu sorunun kısa cevabı anne karnında ki bebeği ultrasonografi ile incelemeyi bilen hekimler tarafından yapılmasıdır. Ülkemizde tüm kadın doğum uzmanları takip ettikleri gebeleri muayene etmekte, gebeliğin gidişi ile ilgili takipleri yapmakta ve normal bir doğum ile sağlıklı bir bebek dünyaya gelmesi için çabalamaktadırlar. Takip ettikleri gebeleri aynı zamanda ultrasonografi ile de değerlendirmektedirler. Genetik Sonogram (2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason) bundan çok daha detaylı bir incelemedir. Ülkemizde yeni kabul edilen ve eğitimine yeni başlanan bir branş olan Perinatoloji uzmanlığına sahip hekimlerimiz de bu konuda son derece tecrübeli ve başarılıdırlar. Ancak yurdumuzda tüm gebelere bakabilecek sayıda Perinatoloji Uzmanı bulunmamaktadır. Bu nedenle eğitimleri ve meslek hayatları boyunca ultrasonografi cihazı başta olmak üzere birçok görüntüleme yöntemini kullanan Radyoloji uzmanları eğer kendilerini bu konuda yetiştirdiler ise tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de son derece başarılı Genetik Sonogram (2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason) yapabilmektedirler. Geniş kabul gören bir gerçek ise radyoloji uzmanlarınca yapılan Genetik Sonogram (2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason) son derece objektif bakışa sahip olduğudur. Riskli gebelikleri takip eden, gereğinde anne karnındaki bebeklere tanı testleri uygulayan ve hatta yeri geldiğinde anne karnında bazı hastalıklar için cerrahi müdahalede bulunan Perinatoloji uzmanları bir üst basamak olarak görülmektedir. Tanı testleri koryon villus örneklemesi veya amniosentez gibi girişimsel işlemler olup Perinatoloji uzmanlarınca yapılmaktadır. Genetik Sonogram (2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason) uygulayan Radyoloji hekimi bulgularını rapor etmekte ve yeni risk değerlendirmesi için kadın doğum uzmanına bildirmektedir. Basamaklı birleşik tarama programında elde edilen risk Genetik Sonogram (2. düzey obstetrik ultrason, detaylı gebelik ultrasonu, ayrıntılı ultrason, renkli ultrason, 4 boyutlu ultrason) sonrası yeniden şekillenmekte ve böylece amniosentez yapılıp yapılmayacağına kadın doğum uzmanınca karar verilmektedir. Amniosentez girişimsel bir işlem olup yapılıp yapılmayacağının en son kararı aileye kalmaktadır.

Dr. Ersen Alp ÖZBALCI

Kategori: Gebelikte Ultrasonografi

Doktor Sitesi - Ersen Alp

Ersen Alp ÖZBALCI

Doktor Sitesi - Ayşe Bakan

Ayşe Ahsen BAKAN